Biệt Đội Cảm Tử Ở Dị Giới

Biệt Đội Cảm Tử Ở Dị Giới

Suicide Squad Isekai, Isekai Suicide Squad 2024Jul. 04, 2024
Tập 4
Đánh giá của bạn: 0
8 1 vote

Đạo diễn

Creator

Diễn viên

Tóm Tắt

Xem phim Biệt Đội Cảm Tử Ở Dị Giới - Suicide Squad Isekai, Isekai Suicide Squad 2024

Cậu chuyện về Suicide Squad (Biệt Đội Cảm Tử) thế giới DC xuyên không qua thế giới khác.